NAPOLEON PP 409366 DE 1272415982   ET / Geb: 26.08.2015 Yetiştirici: Sahibi: K.I. Samen, Grashoek
Jersey
BB
RZG
RZM
GES
RZE
Soy Kütüğü
NIKON P
US 71199770
CRITIC-P
NITA
EVITA
DE 0662594234
04/88-91-90-93/91
BRENDON
EMILY
RZGesund
RZM
Süt
Yağ %
Yağ kg
Protein %
Protein kg
HD-Ø
Fitness
Dış görünüm damızlık değeri
Özellik ZW
Süt tipi
Vücut
Ayak & Bacak
Meme
Boy
Süt karakteri
Gövde derinliği
Göğus genişliği
Sağrı eğimi
Sağrı genişliği
Arka bacak duruşu
Toynak acısı
Ayak bileği
Arka bacak duruşu
Hareket
Arka Meme yüksekliği
Merkez bağ
Ön meme baş uçu
Arka meme baş uçu
Ön meme Bağlantısı
Meme derinliği
Meme baş uzunluğu

Navigation

Sprachen